რემონტი, დათვალიერება, საკვამლე მილების დემონტაჟი

 

ვასრულებთ შემდეგ სამუშაოებს:

საკვამლე მილების დათვალიერების წესი

 

დათვალიერების შემდეგ წარმოგიდგენთ ფოტოანგარიშს, რეკომენდაციებს რემონტის შესახებ (ფოტოებს ჩაწერილს დისკზე და საქაღალდეს დაბეჭდილი ფოტოებით და რეკომენდაციებით რემონტის შესახებ).

 

საკვამლე მილების რემონტი

 

საკვამლე მილების დემონტაჟი

ვაწარმოებთ დემონტაჟს მილის საფეხურეობრივი დაშლის მეთოდით.
ჩვენი სამრეწველო ალპინისტები ასრულებენ მილებთან დაკავშირებულ სამუშაოებს საქართველოს ყველა ტერიტორიაზე.


  alpproservis@gmail.com