პანელთაშორისი ნაწიბურების ჰერმეტიზაცია, რემონტი, ამოლესვა

 
 

პანელთაშორისი ნაწიბურების ჰერმეტიზაცია და რემონტი

 

ჩვენი მომსახურეობის ჩამონათვალი ჰერმეტიზაციის მხრივ მოიცავს ისეთი სახის
სამუშაოებს:

პანელთაშორისი ნაწიბური (შოვი) – არის ნებისმიერი საცხოვრებელი კორპუსის სუსტი
ადგილი. დარღვეული ნაწიბური იწვევს გაჟონვებს, ობის მოკიდებას და გამჭოლებს.
წარმოიშვება ისეთი უსიამოვნო მოვლენები, როგორიცაა გაშავება, შპალერის და ბათქაშის
აშრეებას (შრეებად აცლას). ნაწიბურების ჰერმეტიზაცია წარმოებს შენობის გარეთა
მხრიდან სამრეწველო ალპინისტების მიერ. ჩვენ ვასრულებთ ნაწიბურების როგორც
პირველად ისე მეორად ჰერმეტიზაციას.

მეორადი ჰერმატიზაცია წარმოებს ბინებში, სადაც ჰერმეტიზაცია უკვე იყო ჩატარებული,
მაგრამ დრო და დრო ნაწიბურები ნაწილობრივ ან სრულად დაირღვა. მეორადი
ჰერმეტიზაციის ჩატარება რეკომენდირებულია 5-10 წელიწადში ერთხელ. ჩვენ გთავაზობთ
პანელთაშორისი ნაწიბურების შეკეთების და ჰერმეტიზაციის ორ მეთოდს: „სტანდარტული“
მეთოდი, თანამედროვე მეთოდი “ვილოთერმის” დახმარებით.

 

სტანდარტული მეთოდი

ნაწიბური ივსება ცემენტის ხსნარით, სპეციალური ნესტის მაიზოლირებელი კომპონენტების დამატებით. ხსნარის გაშრობის შემდეგ ხდება ნაკერის ჰიდროიზილაცია ნესტგაუმტარი მასტიკის საშუალებით.

თანამედროვე მეთოდი ქსოვილ „ვილოთერმის“ დახმარებით (დასათბუნებელი)

ნაწიბური იხსნება ჩაქუჩის, პერფორატორის ან სადაც საჭიროა „ბოლგარკის“ საშუალებით. დამუშავებულ ნაწიბურში იდება (ფიქსირდება სამონტაჟო ქაფით) „ვილოთერმი“. ხდება ნაწიბურის ჰერმეტიზაცია ჰიდროსაიზილაციო მასტიკით.

 


  alpproservis@gmail.com