მეტალოკონსტრუქციების მონტაჟი, შეღებვა

 

მეტალოკონსტრუქციების დამონტაჟება

 

ლითონურ კონსტრუქციებთან დაკავშირებული სამუშაოები წარმოადგენენ ჩვენს ძირითად
მიმართულებას. ხიდები, ამწე-კრანები, ავარიული შენობების გამაგრება, კოშკები, ანძები
და სხვა ობიექტები რომლებიც საჭიროებენ ხარისხიან შესადუღ-სამონტაჟო სამუშაოების
შესრულებას, სამრეწველო ალპინისტების მონაწილეობით.

 

ჩვენ ვასრულებთ ნებისმიერი სირთულის სამონტაჟო სამუშაოებს საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე.
 


  alpproservis@gmail.com