ხეების გასხვლა, მოჭრა და წაქცევა • ხეების კრონირება
 • ხეების მოჭრა და წაქცევა
 • ხეების გასხვლა მაღალ სიმაღლეებზე


 • იქ სადაც ავტოკოშკურების გამოყენება შეუძლებელია ან ეკონომიკურად მიუღებელია,
  იქ სადაც ვერ მიუდგება ვერც ერთი ტექნიკური საშუალება.... იქ თამამად მუშაობუნ
  სამრეწველო ალპინისტები! სამრეწველო ალპინიზმის ძირითადი უპირატესობაა
  სამუშაოების შესრულება იქ სადაც სხვა საშუალებებით მიღწევა ძნელია ან სულაც
  შეუძლებელია. გარდა ამისა ჩვენი მომსახურეობა ხარაჩოების და ავტოკოშკურების
  გამოყენებასთან შედარებით, მნიშვნელობნად იაფი და სწრაფია. ის ფაქტი, რომ ჩვენ
  არ გვჭირდება ძვირადღირებული ტექნიკა, მნიშვნელოვნად ამცირებს სამუშაოების
  საერთო ღირებულებას. ხეებზე მუშაობისასს, ჩვენ ვიყენებთ საკუთარ ტექნიკას და
  სპეციალურ მოწყობილობებს, რაც ეფექტურად და უსაფრტხოდ დავალების შესრულების
  საშუალებას გვაძლევს.  გაითვალისწინეთ, რომ თითოეული ძირი ხის მოჭრა უნდა განიხილებოდეს შესაბამისი ზედამხედველობის სტრუკტურებში, და კანონის თანახმად მოითხოვს ნებართვით დოკუმენტაციას!    alpproservis@gmail.com